Van welke subsidies kan je gebruik maken?

KMO-portefeuille

DrivOlution is erkend als opleidingscentrum voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan je tot 40% besparen via subsidies van de Vlaamse overheid. Deze subsidies zijn voor alle kleine en middelgrote ondernemingen uit het Vlaamse gewest, die investeren in opleidingen voor hun personeel. De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidies en kan deze aanvraag tot ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de cursusdatum indienen.

Meer info? Contacteer ons of neem een kijkje op “KMO portefeuille

Tussenkomsten sectorfondsen

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Transportbedrijven die vervoer verrichten voor rekening van derden, kunnen voor hun werknemers beroep doen op een opleidingsbudget. Meer info vind je op www.sftl.be

Alimento

Bedrijven uit de voedingsnijverheid kunnen via Alimento een tussenkomst aanvragen van € 15/uur per deelnemer, met een maximum van €360 per dag.

Betaald Educatief Verlof

Het Betaald Educatief Verlof biedt werknemers uit de privésector de mogelijkheid om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon. Na de opleiding kan de werkgever de loonkost grotendeels terugvorderen. Dit verloopt via het sociaal secretariaat van de werkgever.

Om aanspraak te maken op BEV moet je de volledige 35 uur (5 nascholingen vakbekwaamheid van 7 uur) in hetzelfde schooljaar volgen. Je mag DrivOlution steeds contacteren voor vragen over de procedure.

Meer informatie over Betaald Educatief Verlof vind je via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.