Mobiliteit

Op weg naar duurzame mobiliteit

Ondervind je problemen met files, gebrek aan parkeerplaatsen, het mobiliteitsbudget? Stel je je vragen rond een duurzamer mobiliteitsbeleid? Zou je naar andere voertuigen dan enkel bedrijfswagen willen gaan? Wil je je auto’s vergroenen en een aantrekkelijke werkgever blijven? Dan kunnen wij jou helpen.

Onze aanpak

Wat je mobiliteitsvraagstuk ook is, onze adviseur brengt de situatie van jouw organisatie in kaart, zorgt voor neutraal advies en ondersteunt je waar nodig bij de implementatie. Onze focus? Oplossingen die aansluiten bij de behoeftes van jouw onderneming & evenwicht tussen kosten en baten. 

Onze uitgebreide ervaring zorgt ervoor dat we gerichte stappen kunnen zetten in het behalen van de vooropgestelde doelen.

Onze diensten rond mobiliteit

gray-curve--outlines

Meer weten?