Mobiliteit

Op weg naar duurzame mobiliteit

Ondervind je problemen met files, gebrek aan parkeerplaatsen, het mobiliteitsbudget? Stel je je vragen rond een duurzamer mobiliteitsbeleid? Zou je naar andere voertuigen dan enkel bedrijfswagen willen gaan? Dan kunnen wij jou helpen. Maar is jouw bedrijf hier wel klaar voor? Wat willen de directie en de medewerkers? Zijn fietsen of elektrische voertuigen geschikt? En wat met fiscaliteit? DrivOlution helpt je mobiliteitsvraagstukken oplossen.

Onze aanpak

Onze adviseur brengt de situatie van jouw organisatie in kaart en zorgt voor neutraal advies. Ons team ontzorgt je, wijst de weg in de vele mobiliteitsaanbieders en ondersteunt je bij het uitwerken van een mobiliteitsplan. We leggen hierbij de focus op oplossingen die aansluiten bij de behoeftes van je onderneming. Daarnaast streven we steeds naar een evenwicht tussen kosten en baten. Onze uitgebreide ervaring zorgt ervoor dat we gerichte stappen kunnen zetten in het behalen van de vooropgestelde doelen.