Met een speed-pedelec op de weg, magda?

Het korte antwoord: da mag, als de snelheidslimiet op die weg niet hoger is dan 50km/u.

Het lange antwoord: de speed-pedelec is geen fiets, maar een bromfiets klasse P. Hij moet dus de regelgeving voor bromfietsen volgen.

Complexe regelgeving

Helaas is deze complexe regelgeving te weinig gekend. Enerzijds zijn er speed-pedelecers zelf, die niet op de hoogte zijn en zich bezondigen aan een foute toepassing van de wegcode. Anderzijds reageren de andere weggebruikers ook niet altijd respectvol als een speed-pedelecer bovenstaande wegcode wel juist toepast. Met zijn maximale snelheid van 45km/u is de speed-pedelec een buitenbeetje in het verkeer. In sommige situaties mag hij zich als een fietser gedragen, maar in andere situaties dan weer niet.

Verdraagzaamheid en begrip

Maar de complexe wegcode is niet het enige probleem in het verkeer. Gebrek aan verdraagzaamheid onder de verschillende weggebruikers zorgen voor onnodige conflicten in het verkeer. Autobestuurders vinden het vaak ongehoord dat een speed-pedelec op de weg rijdt. Fietsers zijn vaak van oordeel dat de speed-pedelec te snel rijdt op het fietspad. En als je de mening van de speed-pedelecer zelf vraagt, dan hoor je vaak dat fietsers met hen geen rekening houden. Onbegrip in overvloed dus. En uiteindelijk leidt dit tot meer ongevallen op de weg.

Wordt het dan eens geen tijd om hier wat aan te doen? We pleiten voor duidelijkere informatiecampagnes van de overheid, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste wegcode. Maar we roepen ook op tot meer verdraagzaamheid en mildheid onder de weggebruikers. We zijn met velen onderweg en we willen allemaal veilig op onze bestemming geraken. Dat kan lukken als we meer rekening met elkaar houden. Verminder ergernissen, stress en ongevallen en begin bij jezelf…

Heb je hier nog vragen over? Of twijfel je over andere verkeersregels?

Laat het ons weten, we maken er met plezier een Magda van!