Privacyverklaring

DrivOlution nv respecteert je privacy.

Vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van toepassing. Deze heeft tot doel het versterken van de rechten van personen inzake bescherming van gegevens en het verbeteren van de kansen voor het bedrijfsleven door het vrij verkeer van persoonsgegevens in de digitale eengemaakte markt te faciliteren.

Gezien we in het kader van onze preventieopdrachten informatie bekomen over: personeel, rijgedrag, schade, boetes, verbruik en dergelijke zijn we er ons van bewust dat het respectvol omgaan met deze data een cruciaal gegeven is om als DrivOlution maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit hebben we in het verleden altijd al gedaan en zullen we met nog meer intensiteit bewaken in de toekomst.

DrivOlution heeft deze informatie nodig om rijgedrag van individuele chauffeurs positief te helpen coachen zodat we op termijn minder ongevallen en verbruik kunnen realiseren.

DrivOlution werkt met informatie die we bekomen na het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Deze informatie gebruiken we enkel in het kader van de opdracht van de betrokken klant met ons. Indien we data verwerken om bijvoorbeeld een benchmark te ontwikkelen, bouwen we dit op met geanonimseerde data, zodat er geen link kan gelegd worden met individuele personen.

Zolang een samenwerkingsovereenkomst loopt verwerken we de data die we bekomen in het kader van die opdracht. Bij het stopzetten van een overeenkomst zal de persoonsgebonden data worden verwijderd. Indien we data nodig hebben in het kader van verder benchmark of uitbouw van onze kennis rond risicobeheersing, werken we op geanonimiseerde data.

De gestructureerde databases worden grondig bewaakt en met de nodige zorg afgeschermd volgens ‘state of art’ technologie.

Voor elk DrivOlution product bestaat een GDPR-draaiboek zodat we alle verplichtingen op een praktische wijze kunnen opvolgen en invulling geven.

Onze grote en zeer diverse portefeuille van klanten en leveranciers zijn de beste getuigen van ons respect voor privacy en het vertrouwensvol omspringen met hun data.

Heb je vragen hoe DrivOlution praktisch met dit alles omgaat, dan kan je ons steeds contacteren.