Koning Auto zoekt nieuw evenwicht

Covid-19 vliegt ons dagelijks rond de oren. Veelal op een negatieve manier. Wij bij DrivOlution wilden nagaan of er ook positieve effecten zijn in deze tijd, op vlak van mobiliteit en welzijn. Was jij net ook rustiger aan het stuur? Of miste je net de gezellige verkeersdrukte? Welke invloed heeft thuiswerk op jou? En hoe zie je dit in relatie met je woon- en werkomgeving? Deze topics werden in onze poll bevraagd en de resultaten zijn glashelder. Oordeel zelf.

homework

Welzijn en stress

Ten tweede heeft het overgrote deel van onze respondenten het ‘thuiswerken’ niet alleen ontdekt, maar ook als zeer aangenaam ervaren. Hoewel het niet evident was het thuiswerken te combineren met het huishouden en de opvang van de kinderen, werd het thuiswerken beschouwd als een positieve factor op weg naar een betere work-life balance. Recente studies van BDO in België toonden aan dat 9 op de 10 medewerkers en managers graag in de toekomst blijvend 1 tot 3 dagen van thuis uit zouden willen werken. 

De pollresultaten laten nochtans zien dat het thuiswerken niet noodzakelijk tot minder werkgerelateerde stress leidt. Tijdens de coronacrisis kwamen er integendeel nog nieuwe zorgen bij, zoals het combineren van werk en zorg voor de kinderen en de bezorgdheid om toekomst van onze jobs en bedrijven. Het thuiswerken bleek echter toch bij te dragen tot het welzijn, onder andere door de vertrouwde omgeving en doordat we opnieuw tijd vonden om te bewegen en bewuster en gezonder te gaan leven.