Audit

Schade, ongevallen, een te hoog verbruik? Je wil met je organisatie naar meer veiligheid of brandstofbesparing? Of actie ondernemen richting duurzame mobiliteit?

Een van de sleutelelementen is altijd gedragsverandering. Menselijk gedrag duurzaam veranderen, dat is wat wij samen met jou tot stand brengen. Het levert je immers talloze voordelen op. In het kader van veiligheid spreken we van kostendaling, vermijding van menselijk leed, hogere beschikbaarheid van personeel en voertuigen, vermindering van administratie, vrije keuze in verzekeraar enz.
Hoe je die gedragsverandering tot stand kan brengen, komt je aan de weet dankzij een van onze auditvormen.

Ons aanbod

Audit

De audit is onze meest volledige auditvorm, waarbij alle onderdelen aan bod komen: 

  1. Analyse van alle data zoals schade, verbruik en CO2, personeel, voertuigen, car policy
  2. Fleet safety scan: online bevraging veiligheidscultuur (zie verder op deze pagina)
  3. Interviews met de sleutelfiguren en bedrijfsvoertuigbestuurders
  4. Actieplan voor 1 tot 3 jaar, met duidelijke kosten-batenanalyse en ROI

“De audit is prima verlopen omdat de mensen van DrivOlution ons vertrouwen wisten te wekken. Daardoor kregen we resultaten waarmee we echt iets kunnen doen.”

Steven Verlinde

PREVENTIEADVISEUR BIJ FURNIBO

Quick scan

Een beknopte analyse levert je een kortetermijnactieplan op om effectieve stappen te zetten naar een veilige vloot met minder schadegevallen.

We maken een analyse van je schadestatistiek van de voorbije drie jaar. Tegelijk verschaft een anonieme enquête grondig inzicht in de veiligheidscultuur van je organisatie.

Door de verworven inzichten samen met jou te bespreken, kunnen we praktisch en haalbaar advies geven waarmee je meteen aan de slag kunt. 

Analyse schadestatistiek

Dankzij een vlotte samenwerking met je verzekeraar of makelaar onderwerpen we je schadestatistiek van de voorbije drie jaar aan een grondige analyse. Daarbij bekijken we onder andere de aansprakelijkheid, de omstandigheden en de topchauffeurs. De resultaten ontvang je in een bewerkbaar document dat we samen met jou telefonisch overlopen. Ten slotte werken we een beknopt verslag uit met onze bevindingen. 

Dankzij de analyse krijg je een duidelijk inzicht in je schadesituatie en kan je zelf resultaatgericht aan de slag.

Analyse verbruik

Deze analyse geeft inzicht op de potentiële kostenbesparing op brandstof. Het enige dat we hiervoor nodig hebben, is toegang tot de tankkaartgegevens of een overzicht van de tankbeurten van de voorbije 3 jaar.

We overlopen de resultaten samen met jou en bezorgen je de nodige inzichten in Excel.