Dooring en the Dutch Reach Method

Wat zegt de wegcode?

De wegcode is formeel op het punt van het openen van een portier. artikel 28. 
"Het is verboden het portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voertuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen in het bijzonder voetgangers en bestuurders van tweewielers."

Ben ik als bestuurder aansprakelijk?

De verplichting ten laste van bestuurders en passagiers is uiterst streng. In het merendeel van de gevallen aarzelt de rechtspraak dan ook niet om de bestuurder/passagier aansprakelijk te stellen.

Zijn er tips om dit te verhelpen?

Ja, met de ‘Dutch Reach Method’!

Het basisprincipe blijft met name dat een bestuurder de zijspiegel controleert voordat hij de deur opent. Ideaal ga je eveneens over de schouder kijken. We zijn natuurlijk allemaal maar mensen en mensen kunnen inderdaad verstrooid, gehaast, minder oplettend zijn. Maar dankzij deze methode kom je al een stap verder. 

Dutch Reach Method

Handig hierbij is gebruik te maken van de Dutch Reach Method of anders gezegd de ‘verre handmethode’.

Denk even na met welke hand je als bestuurder de linkerdeur opent (gewoontegetrouw). Juist, doorgaans doe je dit met je linkerhand.

Mocht je de linkerdeur nu openen met de rechterhand. Welk voordeel heeft dit dan? Het openen van de deur met je rechterhand zorgt ervoor dat je lichaam moet draaien om aan de deurhendel te geraken. Door de draaibeweging van je lichaam en je hoofd kijk je automatisch in je linkerbuitenspiegel.

Deze methode verhoogt de kans dat je de aankomende fietser zal opmerken. Resultaat: minder kans op dooring.

Tip voor de fietsers?

Het verkeer is een sociaal gebeuren. We zijn met zijn allen op de weg. Wees als fietser waakzaam bij het naderen of bij het langsrijden van geparkeerde voertuigen. Let ook goed op wanneer een voertuig net gestopt/geparkeerd is. Bekijk of je een vluchtroute hebt voor een worst case scenario. 

Wederzijds begrip kan wonderen doen!